„Celkové náklady jsou kolem 27,1 milionu korun s tím, že jsme požádali i o dotaci, takže je možné, že se cena rekonstrukce o něco sníží," sdělil starosta Chebu Petr Navrátil. 

„Za zmíněné finanční prostředky vznikne celá nová plocha s umělou trávou, s přístupovými komunikacemi a dalšími drobnostmi okolo, jako je odkanalizování nebo svedení dešťové vody. Jedná se o první fázi celého projektu," poznamenal Navrátil.

Město při plánování rekonstrukce sportovního areálu vyšlo z potřeb samotných fotbalistů. Ti byli i těmi, kteří navrhli, aby se jako první předělalo sportoviště.

„Předpokládáme, že stavební práce v areálu skončí do 1. srpna. Následovat by pak měly opravy šaten, sportovní haly samotné a ostatních částí areálu," podotkl Petr Navrátil.

I když město požádalo na ministerstvu školství o dotaci na rekonstrukci, opraví hřiště, i kdyby se žádostí neuspělo.

Opravy měly začít už v loňském roce, ale protože vítězná firma nakonec od zakázky ustoupila, přesunulo město nové výběrové řízení až do letošního roku. Vloni by se totiž všechny stavební práce nestihly včas.

„Součástí prací budou rovněž terénní úpravy okolo hřiště. Při druhé etapě, která bude následovat po té první, se budeme snažit vyrobit opěrné stěny kvůli tomu, aby se mohla ke stávající budově napojit plánovaná přístavba," vysvětlil chebský místostarosta Pavel Hojda.