Na opravu má město vyčleněnou částku na letošní rok. V současné době je k dispozici projektová dokumentace. Protože na tuto investiční akci chce vedení města žádat o dotaci od státu, k žádosti se nyní dokončuje projekt několika rybníčků pro dočasný ´domov´ pro chráněné živočichy. Ti se tam budou přemisťovat z rekonstruovaného rybníka.

„Zároveň se počítá s odbahněním rybníku, takže se vytipovaly tři lokality k uložení bahna. To je naštěstí v pořádku a sediment neobsahuje žádné škodlivé látky," vysvětlil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Nyní se uskutečňují rozbory vzorků půdy ve zvažovaných úložištích. Až město překoná tuto administrativní bariéru, požádá o územní rozhodnutí a poté o dotaci. Vzhledem ke složitosti tohoto projektu a k tomu, v jaké je fázi, se letos zřejmě nepodaří vybrat zhotovitele a stavbu provést.