Přímo v Plzni by se tak soudilo méně věcí a ubylo by i zaměstnanců. Zákonodárnou iniciativou Karlovarského kraje, týkající se změny zákona o soudech a soudcích, se nyní zabývají Poslanecká sněmovna i vláda, ale zdá se, že snaha o pobočku narazí. Proti se totiž postavilo ministerstvo spravedlnosti.

„V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí pobočka krajského soudu, což vnímáme jako velký handicap pro soudní řízení,“ vysvětlil důvod zákonodárné iniciativy hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. S tím, že je třeba pobočku zřídit, souhlasí i předseda KS Plzeň Alexandr Krysl. „Z Karlovarského kraje plyne cca 1/3 nápadu věcí Krajského soudu v Plzni. To odůvodňuje vznik pobočky. Ta je už dlouhá léta zmíněná v zákoně o soudech a soudcích, měla existovat již dávno. Hlavní přínos bude mít pro občany Karlovarského kraje, přiblíží jim výkon justice,“ řekl Deníku Krysl s tím, že ostatní krajské soudy již své pobočky realizovaly a problémy s jejich zřízením vyřešily. Plzeň by neměla být výjimkou.

Pobočku nechce zastupitelstvo trochu překvapivě zřídit v krajském městě, ale v Chebu. „Hlavním důvodem je fakt, že v Karlových Varech se sice v areálu krajských institucí nalézá pozemek pro krajský soud, nicméně investice do výstavby nové budovy je v nedohlednu. Budova soudu v Chebu je mnohem dostupnější, právě tam by měla plnohodnotná pobočka krajského soudu najít po stavebních úpravách vhodné prostory,“ uvedl Kulhánek s tím, že rekonstrukci by mělo financovat ministerstvo spravedlnosti.

Podle Krysla by mělo jít s ohledem na množství nápadu věcí o plnohodnotnou pobočku s většinou soudních agend. „Měla by být naplňována postupně zejména ze soudců již působících v Karlovarském kraji. To platí i pro její zaměstnance. To vše by vedlo k postupnému snižování počtu soudců a zaměstnanců v Plzni. Jak plyne ze zkušeností ostatních krajských soudů, zpočátku by se mělo započít se zřízením civilních a trestních odvolacích senátů. Svůj význam by mělo i působení insolvenčních soudců a jejich týmů,“ vylíčil Krysl.

Jenže proti zřízení pobočky se postavilo ministerstvo spravedlnosti, které podle jeho mluvčí Marcely Nevšímalové nedisponuje potřebnými finančními prostředky. To ale není jediný problém, který ministerstvo vidí. „K návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje jsme doporučili vládě zaujmout nesouhlasné stanovisko. Podle našeho názoru navržené řešení není systémové a koncepční a šlo by o ad hoc legislativní změnu. V této souvislosti je rovněž třeba zohlednit umístění případné pobočky daného soudu i dopravní dostupnost v dané oblasti a případně další faktory. Nelze ani s jistotou konstatovat, že přinese navrhovatelem zmiňované výhody ,“ konstatovala Nevšímalová s tím, že v je třeba si také uvědomit, že krajský soud (včetně poboček) je s výjimkou několika agend soud druhoinstanční, kde přítomnost účastníků není tak častá.

„Nesouhlasné stanovisko náš resort zaujal také z důvodu nesouladu záměru dlouhodobé koncepce dislokace v objektech resortu justice. Záměr spočívá v plánované výstavbě nového objektu na území města Karlovy Vary pro pobočku Krajského soudu v Plzni, okresního soudu, okresního státního zastupitelství a Probační a mediační služby. Realizací těchto investičních záměrů současně dojde k uvolnění objektů Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech a objektu Okresního státního zastupitelství a Probační a mediační služby v Chebu, čímž bude řešena také otázka budoucích nákladů na jejich rekonstrukce či modernizace, v očekávané výši stovek milionů korun,“ konstatovala Nevšímalová. Doplnila, že ministerstvo spravedlnosti připravuje také aktualizaci koncepce investic do objektů resortu justice, a to s ohledem na současný vývoj trhu ve stavebnictví a s přihlédnutím k aktualizaci dislokačních potřeb justičních složek.