Otázka pro Pavla Hojdu z Chebu, poslance Parlamentu ČR:

Ministr dopravy Vít Bárta chce zastavit zahajované nebo již rozestavěné stavby na železnici a silnicích. Jak se k této problematice postavíte vy?

Nejprve je zapotřebí konstatovat, že ministr Vít Bárta není vlastníkem železnic ani silnic. Není ani absolutním pánem nad Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), který je orgánem dle zákona a zajišťuje financování výstavby a oprav železnic a silnic ve vlastnictví státu. O tom, jaké stavby se budou provádět, jaké se budou případně pozastavovat (z nejrůznějších oprávněných důvodů) nerozhoduje ministr dopravy, ale Výbor SFDI, potvrzuje Dozorčí rada SFDI, a když změny oproti schválenému rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou přesáhnou 15 % schváleného rozpočtu SFDI, na příslušný rok musí změny schválit Hospodářský výbor PS PČR. Při zahájení činnosti SFDI byl limit dokonce stanoven na 5 % schváleného rozpočtu SFDI na příslušný rok.

Nyní k vlastnímu ´zastavování a pozastavování staveb´, které vyhlašuje ministr Vít Bárta. Obávám se, že navrhuje zastavení a pozastavení staveb bez objektivního posouzení možných dopadů na celkové náklady staveb. V návrhu zastavení staveb a pozastavení jsou takové, které jsou před dokončením a zbývá dofinancovat pouze 10 % celkových nákladů stavby.

Zatím nikde nebyla žádná zmínka o tom, jak se vypořádají a zajistí technologické části, které již byly subdodavatelsky vyrobeny a přepravují se na stavbu. Jaká je dohoda s dodavateli o případném vypořádání vícenákladů (zakonzervování stavby a její ostraha), jak bude vysoké penále za zastavení stavby z důvodu platební neschopnosti státu (zprostředkovaně SFDI a investoři staveb – ŘSD, SŽSDC). Jaké budou ekonomické dopady v budoucnosti na ekonomiku ČR, protože nebudou vybudovány potřebné liniové stavby. Jak bude chtít tato vláda a stát přilákat co nejvíce cestujících a zboží na železnici, když modernizace rokem 2010 prakticky skončí, a do budoucna se tak nevytvoří potřebné podmínky pro rychlejší a komfortnější, ale i bezpečnější dopravu na železnici. Otázek je samozřejmě více a předpokládám, že všechny zazní na jednání Výboru SFDI 26. 8. 2010 a poté i na Dozorčí radě SFDI 30. 8. 2010. Vzhledem k tomu, že změny s největší pravděpodobností překročí 15 % schváleného rozpočtu SFDI, budou zajisté předmětem jednání a rozhodování v Hospodářském výboru PS PČR.

Za sebe mohu prohlásit, že pokud nebudou uspokojivě odpovězeny zásadní otázky, které jsem naznačil, nemohu změny navrhované ministrem dopravy Vítem Bártou podpořit v Dozorčí radě SFDI ani v Hospodářském výboru PS PČR.