„Cílem stavební akce je modernizace stávající průsečné křižovatky,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Veronika Severová. „Stávající křižovatka je značně nepřehledná a vzhledem k přiléhající zástavbě jsou zde zcela nevyhovující rozhledové poměry,“ odůvodnila. Proto Karlovarský kraj vyhodnotil křižovatku jako nebezpečné místo a ve spolupráci s obcí Velká Hleďsebe přistoupil k modernizaci.

Celkové náklady stavebních prací budou činit zhruba 17,7 milionu korun. „Podíl Karlovarského kraje ve výši 12,3 milionu korun je hrazený z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekla mluvčí. Zbylou částku uhradí obec Velká Hleďsebe.

Oslovení řidiči řešení vesměs vítají. „Křižovatku jsem neměl rád, když byla hlavní silnice na Drmoul,“ podělil se o své zkušenosti Jan Havlík z Mariánských Lázní. „Každou chvíli tam nedal přednost šofér, který jel z Mariánských Lázní nebo od Chebu. Poté co se dopravní značení změnilo a hlavní silnice vedla na Mariánské Lázně, myslím, že se situace trochu zklidnila. Kruháč ale bude asi opravdu nejlepším řešením. I když se asi cesta z Mariánských Lázní do Chebu nebo naopak o dost protáhne.“