Románský kostel svatého Jakuba staršího v Pomezí nad Ohří naznačuje, že obec patří mezi nejdéle osídlená sídla na Chebsku.
Už od 11. století stojí dnes pohraniční obec na prastaré cestě spojující Cheb s německým Norimberkem.
„Vesnice Pomezí leží pod Zelenou Horou. dříve nesla název Mühlbach. Svůj dnešní název získala až v roce 1946,“ uvedl chebský amatérský historik Karel Brukner.

Kostel, který se v obci dochoval, je nejstarší na Chebsku. Jedná se o budovu románského původu, která byla přestavěna ve stylu baroka.
„Nedávno kostel dostal novou střechu a fasádu, na které jsou v devítimetrové výšce umístěny svislé sluneční hodiny,“ popsal Brukner ojedinělou církevní památku a její zajímavost. Té si málokdo z kolemjedoucích totiž všimne.

„Ještě zbývá upravit okolí kostela a jeho vnitřek,“ dodal historik. Kostel stojí na vyvýšeném břehu přehrady Skalka a okolo něj vede dnes již méně frekventovaná silnice k hraničnímu přechodu do Německa.
V roce 1976 ztratilo Pomezí svou samostatnost a bylo přičleněno k Chebu. Od roku 1990 je ale zase samostatné.⋌pep)