Vysoká a štíhlá věž kostela Zvěstování Panny Marie tvoří už několik staletí nepřehlédnutelnou součást městského panoramatu. Patří k františkánskému klášternímu komplexu, který v současné době chebská radnice nechává opravovat.

„Kostel i přilehlý františkánský klášter minoritů byl postaven v roce 1247,“ uvedl chebský amatérský historik Karel Brukner. K zakladatelům kláštera podle něj patřili Honnigar ze Seebergu a Hecht z Podhradu. Klášter a kostel byly zničeny při velkém požáru v roce 1270.
O patnáct let později už byl dostavěn a vysvěcen nový kostel. „Ten se hned v roce 1285 stal místem, kde byli oddání český král Václav II. a dcera Rudolfa Habsburského Gutta,“ dodal Brukner.

Vysoká a štíhlá kostelní věž byla dokončena až v roce 1330. Klášterní budovy přilehlé k severozápadní části kostela pochází z let 1310 až 1374, kdy byla dokončena stavba refektáře. Později byl klášter ještě několikrát přestavován. Z původního vybavení se do současnosti zachovala kromě nepatrných zbytků jen klášterní knihovna, která je uložená v tepelském klášteře.
Unikátem kláštera je gotická křížová chodba, která je ale kvůli probíhajícím opravám střech až do konce letošního roku uzavřena. Celý komplex chce radnice přeměnit na multikulturní centrum.