Cheb/ Budova železničního nádraží v Chebu pochází z roku 1965. Cestující se jí dočkali po 20 letech od spojeneckého bombardování města. Starou nádražní budovu už Chebané znají jen z historických fotografií.

„Tato honosná secesní hala byla předána veřejnosti k užívání 23. října 1908,“ uvedl chebský amatérský historik Karel Brukner.
Tehdejší chebské nádraží patřilo k nejrušnějším v celé monarchii. denně zde zastavovalo na 300 vlaků. Setkávaly se zde tratě státní bavorské železniční dráhy, saské státní dráhy, c.k. rakouské státní dráhy a soukromé Buštěhradské dráhy.
Původní nádražní objekty z let 1863 až 1865 proto přestali cestujícím stačit.

„Na přestavbě, která probíhala za plného provozu, se podílely všechny společnosti, jejichž trati se v Chebu křížily,“ poznamenal Brukner.
Podle dobových materiálů se v hale nacházely vedle osobních pokladen výdejna zavazadel, knihkupectví a trafika. Stěny v hale byly obloženy leštěným vápencem a hlavnímu pavilónu vévodilo velké půlkruhové okno a reliéfy znázorňující Obchod a Dopravu. Rekonstrukce nádraží přišla železniční společnosti na 3,4 miliónu marek, z toho jeden milion stála hlavní nádražní budova.
„Ta vydržela téměř do konce 2. světové války, kdy ji se zemí srovnaly tři soustředěné nálety spojenců v březnu a dubnu 1945,“ dodal Brukner.
Od roku 1945 až do roku 1965 museli cestující na chebském nádraží používat provizorní dřevěné budovy.