V sobotu 5. července 2008 na svátek Cyrila a Metoděje proběhne ve 14 hodin v areálu parku Boheminium v Mariánských Lázních, za učasti zástupců zemského muzea v Brne, odhalení nového modelu komplexu z doby Velké Moravy - kostela Panny Marie v Sadech u Uherského Hradiště. Model - církevní okrsek, s největší pravděpodobností se jednalo o kapitulní chrám Panny Marie a sídlo arcibiskupa Metoděje. Hrobka odkrytá v základech zdiva chrámu je považována za pův. místo Metodějova pohřbu. Ke kostelu přiléhá kaple, v níž byl nalezen významný hrob s kosterními ostatky, připisovanými velkomoravskému knížeti či králi Svatoplukovi.

(m-plan)