Malý dárek od společnosti Chevak dostalo včera město Mariánské Lázně ke svým dvoustým narozeninám. Začal zkušební provoz nově zrekonstruované úpravny vod, která Mariánské Lázně a okolní obce zásobuje pitnou vodou.

„Voda, kterou jsme do města dodávali, byla samozřejmě vždy kvalitní. Teď bude ale ještě kvalitnější,“ poznamenala ředitelka společnosti Chevak Michaela Polidarová.

V září loňského roku začala kompletní rekonstrukce filtrace na mariánskolázeňské úpravně vody. Klasické řešení filtrů bylo nahrazeno novým a moderním systémem Leopold. Ten je schopný upravovat i vodu horší vstupní kvality. Ruku v ruce s výměnou filtrace šla i úprava trubních rozvodů za nové nerezové. Došlo také k výměně elektrorozvodů a rekonstrukci dmychadel pracího vzduchu. Provoz úpravny vod je po rekonstrukci úplně automatizovaný. V budoucnu se navíc počítá s instalací dálkového monitorovacího a řídícího zařízení.

„Náklady na rekonstrukci úpravny dosáhly částky 32,3 milionu korun,“ dodala Polidarová. Polovinu této sumy získal Chevak z dotace ministerstva zemědělství, desetinou pak přispěl Karlovarský kraj. Zbytek uhradila společnost z vlastních zdrojů.
Mariánskolázeňská úpravna vody vznikla v roce 1965 a v minulosti prošla několika dílčími úpravami. Zkušební provoz má skončit v září příštího roku.