„Přijetím tohoto rozhodnutí chce radnice přispět k řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků v Aši, na který si stěžují místní zaměstnavatelé," uvedl Milan Vrbata, tiskový mluvčí ašské radnice. „Jde převážně o řemeslníky a různé technické pracovníky. V poslední době se navíc problém znásobil, protože Německo zvýšilo minimální mzdu a před několika lety zcela otevřelo svůj pracovní trh."

Předpokladem poskytnutí stipendia je kromě jiného i dohoda o budoucí pracovní smlouvě a poskytnutí motivačního příspěvku ze strany budoucího zaměstnavatele.

Finanční podpora je jednou z možností, jak zvýšit zájem o studium vybraných, převážně technických oborů jako například truhlařina nebo svářečství. Některé z těchto oborů navíc podporuje Karlovarský kraj. Studenti by tak mohli v budoucnu dostávat dva příspěvky. Program pro poskytování dotací na stipendia Aš zveřejnila na webových stránkách, kde jsou také k nalezení tiskopisy žádostí. Aš má v městském finančním rozpočtu na letošní rok na stipendia vyčleněnou částku sto tisíc korun.

(wun)