Vysvětlíte stručně na co se mohou mladí zájemci v tomto případě těšit?

Projekt Aukce pro děti má posloužit jako ukázka ´opravdového´ a na základě regulérních pravidel probíhajícího obchodu s uměním. Pro tyto účely se prostory galerie na jedno sobotní odpoledne zaplní nejen reprodukcemi, ale také originály českých malířů a grafiků (mezi jinými díla Josefa Čapka, Vladimíra Komárka, Karla Frauknechta, Václava Balšána nebo Jaroslava Kováře). Kromě obrázků bude možné dražit i další sběratelsky zajímavé předměty jako například poštovní známky či pohlednice.

Ozřejmíte čas a místo konání aukce?

Na setkání se všemi budoucími dražiteli se v Galerii výtvarného umění v Chebu budeme těšit v měsíci listopadu – přesný termín konání zveřejníme v měsíci říjnu na www.galeriecheb.cz a v Radničních listech.

Podle nejnovějších informací nebude třeba k nákupu jednotlivých děl oficiální platidlo – koruny. Prý budou platit takzvané galerijní chechtáčky..?

Je to tak. V případě avizované aukce nebude nutné čerpat finanční prostředky z domácího rozpočtu, neboť galerie pro tento účel vydala vlastní speciální platidlo – zmíněné galerijní chechtáčky. O chechtáčky je možné až do konce října usilovat způsoby uvedenými na Spořící kartě, která je pro všechny zájemce nachystána v pokladně galerie a v chebském kostele sv. Kláry.

Kde mohou zájemci o tuto netradiční zábavu s nádechem umění a ekonomie získat patřičné podrobné informace?

Všechny všetečné dotazy dětem i dospělým rádi zodpoví zaměstnanci galerie buďto na adrese Galerie výtvarného umění v Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad nebo v kostele sv. Kláry na Františkánském náměstí. Zde bude od října k dispozici také aukční katalog s ukázkou dražených předmětů.