Po letech úsilí se konečně podařilo zástupcům obce Mnichov získat dotaci na výstavbu kanalizace a čističku odpadních vod.

V obci, která leží nedaleko Mariánských Lázní, se už místní radují. „Už se těšíme, až to bude hotové,“ uvedl jeden z občanů Mnichova Josef Brtník. „Čekali jsme na vybudování kanalizace docela dlouho. Konečně už nebudeme muset vyvážet jímky. Určitě nám to snadní život.“

V rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí obdrží Mnichov na největší investici v historii obce dotaci, která téměř dosahuje 20 milionů korun, což je při celkovém rozpočtu akce necelých 25 milionů korun jistě vítaná podpora.

„Jsem velmi rád, že se nám to konečně podařilo,“ uvedl starosta Mnichova Jiří Křenčil. „Nyní budeme schopni tuto náročnou investici zvládnout a věřím, že její realizace bude velkým příslibem pro rozvoj naší krásné obce a naším příspěvkem k ochraně životního prostředí.“ Podle slov místního starosty není v možnostech malé obce, aby její pracovníci připravovali sami žádost o dotace. „Sami bychom to jen stěží zvládli. Vsadili jsme na zkušenosti a seriózní přístup společností Provod a Future Bau. Přístup Petra Plichty a Miroslava Podlipského lze označit jako vysoce profesionální. Teď si jen přeji, abychom i stavbu zvládli takovýmto způsobem,“ dodal starosta.

Oficiální zahájení stavby se uskuteční 25. února za účasti nejen zástupců obce Mnichov. Jedná se o první akci tohoto typu v rámci Karlovarského kraje, která získala podporu z operačního programu životního prostředí