Základní informace o Siardově prameni, který byl letos 27. října slavnostně otevřen a vysvěcen v Mnichově na Mariánskolázeňsku, mohou turisté načerpat na nové infotabuli, kterou nechal tamní obecní úřad vztyčit v těsné blízkosti pobořené kaple a bývalé poustevny. Nejen na toto poutní místo, ale i k prameni, vyvěrajícímu opodál, který měl podle pověstí zázračnou moc hojit rány, přicházeli odedávna lidé z okolí. Největší popularitu a věhlas pramen získal při velkých poutích v 17. století. Pak se však na jeho léčivou vodu zapomnělo. Na jeho znovuobjevení a obnovení studánky má zásluhu skupina Náš region, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a obec Mnichov v čele se starostou Jiřím Křenčilem.

Psali jsme o Siardovu prameni:

Obnovený Siardův pramen je dominantou naučné stezky

Pramen znovu ožije