Pro všechny, kdo vlastní chytrý mobilní telefon neboli smartphon, je tato aplikace zdarma. Hlavní výhodou české aplikace je, že data pochází přímo z českých přístrojů.

„Mobilní aplikace s názvem SeisLok má za cíl usnadnit informovanost zájemců o zemětřesení a zemětřesné roje v této seismicky neklidné lokalitě. Vývoj aplikace byl financován z programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky. Ke stažení je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS a je zdarma,“ potvrdila informaci seismoložka Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.
Aktuální informace v aplikaci vychází především z údajů stávající moderní české sítě seismických stanic WEBNET, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje. Celkem je těchto stanic čtyřiadvacet.

„Pro vývoj první české aplikace, která obyvatele Karlovarského kraje informuje o aktuální zemětřesné aktivitě, jsme se rozhodli proto, že většina lidí měla v mobilním telefonu nainstalované aplikace ze zahraničí, které však neposkytovaly přesné informace. Tím, že lidem zasílaly informace ze seismometrů, které jsou od naší republiky vzdálené i několik stovek kilometrů, tak uživatele mátly a ti se pak na nás obraceli s dotazy, jaká informace je správná. Na našich stránkách jsme samozřejmě vždy zveřejnili údaje ze západočeských seismometrů a rozdíly byly mnohdy markantní. Proto jsme dospěli k názoru, že je potřeba vytvořit ryze českou aplikaci, kde budou i ryze české údaje. Dalším důvodem bylo, že nám lidé často neposlali vyplněný makroseismický dotazník, kde uvádí, jakým způsobem zemětřesení pocítili. Tato aplikace umožňuje poslat zkušenosti a pocity okamžitě z telefonu,“ vysvětlila odbornice.

Mobilní aplikace SeisLok poskytuje aktuální informace o zemětřeseních na území západních Čech. Umožňuje sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení, údaje je možné filtrovat podle času vzniku nebo magnituda. Součástí aplikace je také dotazník, prostřednictvím kterého mohou lidé, kteří zemětřesení pocítili, poslat do Geofyzikálního ústavu shrnutí svých pozorování a pocitů.

Oblast severně od Chebu čas od času postihují zemětřesné roje, což je označení pro série zpravidla menších zemětřesení. Silnější z nich bývají obyvateli okolních obcí pocítěna, nejsilnější mohou způsobit drobné škody. Zatím poslední zemětřesný roj zaznamenali vědci letos v květnu, kdy nejsilnější jev dosáhl magnituda 3,8.
„Západní Čechy jsou stále seismicky aktivní. Během roku citlivé přístroje zaznamenají i několik desítek slabých otřesů, které lidé nepocítí. Jednou za čas se otřesy projeví právě seismickým rojem. Co přesně však zemětřesení vyvolává, není dosud jasné. S velkou pravděpodobností ale otřesy půdy souvisí s velkým obsahem oxidu uhličitého a vody v zemské kůře pod Karlovarským krajem,“ konstatoval seismolog Josef Horálek.

Novým starostou města Chebu se stal po Antonín Jalovec.
FOTO: Cheb opět povede Antonín Jalovec