Lidé mohou získat půjčku do výše 150 000 korun v případě výměny stávajícího nevyhovujícího kotle za plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu s ručním přikládáním, případně 300 000 korun, pokud si pořídí tepelné čerpadlo či automatický kotel pouze na biomasu.

„Města a kraje k podobným krokům přistupují, protože je důležité podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek,“ vysvětluje radní města Aš Stanislav Kříž. Poskytnutí půjčky z rozpočtu města Aš slouží na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výměnou stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním.