V Sirňáku dochází k výronům plynů, které vznikají hluboko pod povrchem. Ještě před několika desítkami milionů let zde byl totiž vulkán, Podhora je jeho pozůstatkem. Plyny stoupají k povrchu a než se rozpustí v ovzduší musí doslova probublat vodou, která sem napršela nebo prosákla z okolí. Vypadá to, jako by se voda vařila. To je normální stav. Ovšem v posledních dnech vrcholícího suchého léta došlo k tomu, že mofety přírodní památky vyschly. Plyn uniká dál a je z dálky cítit, neprobublává ale přes vodu.

Dům Chopin.
Chopinův dům v Mariánských Lázních pojme infocentrum, hudbu, svatby i fonotéku

Zajímavostí je výskyt křižáka pruhovaného. Tento subtropický pavouk je původem z oblasti Středomoří, ale vlivem oteplování zdomácněl i u nás. V Česku byl údajně poprvé pozorován v lednicko-valtickém areálu. Posledních asi třicet let ale žije na téměř celém území republiky.

Sirňák je přírodní památka od roku 1986. Důvodem ochrany jsou právě sirnato-uhličité plynné výrony tvořící bahenní krátery. Lokalita spadá do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.