Ramsarská úmluva je smlouva, která byla uzavřena v roce 1971 v Rámsaru v Íránu. Zavazuje členské země vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad, který lze zařadit do mezinárodního seznamu mokřadů. Dále je potřeba mu věnovat dostatečnou míru ochrany. V roce 2012 tento dokument podepsalo 160 států světa.

Je to další úspěch rezervace na Kladské, kde o víkendu navíc Lesy České republiky spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR otevřely Dům přírody Slavkovského lesa.

„Myslím, že je nanejvýš záslužné prezentovat mezinárodní význam Slavkovského lesa. Ne vždy si totiž uvědomujeme hodnoty toho, co máme takzvaně ‚za humny'," řekl ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube.

„Zápis mokřadu s názvem Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa mezi světově významné mokřady v souladu s takzvanou Ramsarskou úmluvou je bezpochyby nezávislým dokladem hodnoty tohoto území i oceněním práce všech, kdo se o toto území starají," doplnil Michal Gaube.

„Ročně národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny navštíví až šedesát tisíc návštěvníků. Již před třemi lety došlo k úspěšnému otevření dva kilometry dlouhé, zrenovované a rozšířené naučné stezky Kladská," informoval mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Ramsarská úmluva nechrání pouze rašeliniště ve Slavkovském lese. Pozornost z této doktríny vyplývající patří v Karlovarském kraji rovněž Krušnohorským rašeliništím a mokřadům.