Trest domácího vězení už dostali v chebském regionu tři lidé (jak již Deník informoval). O kontrolách odsouzených, přednostech trestu, ale i o 'hlídacích' náramcích se Deník bavil s Milanem Moravou, pracovníkem Probační a mediační služby (PMS) České republiky v Chebu.

Než přejdeme přímo k tomuto tématu domácího vězení, řekněte lidem, v čem konkrétně spočívá práce Probační a mediační služby.

Práce PMS stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti. Konkrétní činnosti, kterými se v práci zabýváme, se dají rozdělit do dvou zásadních skupin. Tou první jsou mediační činnosti, velmi jednoduše řečeno řešení konfliktu vzniklého trestním jednáním, třeba při autonehodách nebo takzvaných hospodských rvačkách.
Co se týče probačních činností, to je zajištění výkonu alternativních trestů. Asi nejznámějším alternativním trestem jsou obecně prospěšné práce, kdy odsouzený vykoná soudem uložený počet hodin ve prospěch obce nebo neziskové organizace.
Dále sem patří takzvané dohledy, kterými se rozumí například to, když je někdo propuštěný z výkonu trestu, nebo je podmíněně odsouzený a ve zkušební době má uloženu povinnost pravidelně se hlásit probačnímu úředníkovi a spolupracovat s ním. Od 1. ledna 2010 se mezi alternativní tresty zařadil také trest domácího vězení.

Jak si má člověk takové domácí vězení představit?

Odsouzený se musí v době, kterou mu stanoví soud, zdržovat ve svém obydlí. V praxi je to nejčastěji mezi 20. hodinou a 5. hodinou ranní, o víkendech a státních svátcích celý den. Součástí trestu je i jeho kontrola, kterou provádí právě pracovníci PMS prostřednictvím namátkových návštěv.

A je nějak dané, jak často je může kontrolovat?

V soudem stanovené době kdykoliv. Například v září jsme zkontrolovali jednoho domácího vězně dvanáctkrát, tedy téměř každý druhý den. Když na to přijde, může kontrola proběhnout i několikrát za noc.

A bere se ohled na to, kdy chodí odsouzený do zaměstnání?

To je právě jednou z předností trestu. Odsouzený může normálně chodit do práce, takže dál živí rodinu, a ani neztrácí sociální kontakty. Kromě toho, pokud má nějaké dluhy, může je splácet. Pro lidi propuštěné z vězení není vždy snadné zařadit se zpět do společnosti, kde na ně často navíc čekají právě další problémy ve formě dluhů. V případě trestu domácího vězení existuje výrazně větší šance, že se těmto potížím předejde a člověk se třeba automaticky nestane příjemcem sociálních dávek.

To zní dobře.

Domácí vězení má ale i další přednosti. Z ročenky Vězeňské služby ČR za rok 2009 vyplývá, že průměrné půlroční náklady na jednoho vězně jsou asi 161 tisíc korun. Pokud je však odsouzený k výkonu trestu „doma“, státu tyto náklady odpadají. Navíc člověk při trestu domácího vězení platí státu 50 korun denně.

Dá se tedy říct, že odsouzení, kteří nejdou do vězení, ale trest si 'odpykají' doma, nejsou negativně ovlivnění prostředím klasického vězení a tudíž už tolik trestnou činnost nepáchají?

Taková úvaha se může nabízet. Nicméně musíme počítat i s výchovným efektem samotného trestu domácího vězení. Jelikož je ale ukládán teprve od loňska, je ještě brzy na to, vynášet přesné soudy, o kolik se riziko recidivy zmenší.

V chebském regionu byl trest domácího vězení doposud uložený třem lidem…

Ano. První byl uložený už v září 2010, takže chebský okres byl první v Karlovarském kraji, který možnost tohoto alternativního trestu využil. Letos přibyli další dva odsouzení.

Existuje nějaké časové omezení, jak dlouhý trest domácího vězení může být?

Uložený může být až na dva roky. U případů, které evidujeme my, je to ve dvou případech šest měsíců, v tom třetím pět.

Stále se mluví o 'hlídacích' náramcích…

Ty zatím k dispozici nemáme. Proto kontrola probíhá formou namátkových návštěv. O využití náramků v budoucnosti se ale stále jedná.

Až tedy náramky k dispozici budou, kontroly skončí?

Pokud budou náramky pořízeny, předpokládá se, že by trestů domácího vězení mohlo být ukládáno víc. Činnosti PMS by se tak na základě pověření soudu soustředily spíše na zjišťování vhodnosti uložení tohoto trestu konkrétním obžalovaným. Navíc s trestem domácího vězení může soud uložit i různé povinnosti. Například uhradit dluh na výživném, nahradit způsobenou škodu, nebo nekonzumovat alkoholické nápoje. To jsou věci, které žádný náramek neohlídá, takže v těchto případech budou různé formy kontroly ze strany PMS dále hrát svou roli.

S odsouzenými k domácímu vězení jste v kontaktu. Jak trest oni sami hodnotí?

Jako šanci a svým způsobem poslední výstrahu. Přísnějším trestem je pak už jen odnětí svobody. Ač domácí vězení může někomu připadat jako mírný trest, je to omezení a zásah do osobních svobod. Tak to hodnotí i naši klienti. Jeden z nich si již dříve odpykal jiný trest ve věznici a domácí vězení je podle jeho slov přísnější. Ve věznici je „pod zámkem“ a tak o tom, že by šel večer s kamarády ven, ani nepřemýšlí. Když je „zavřený“ doma, za mřížemi není a přesně ví, co všechno si musí odpustit.

Ten, kdo si bude článek číst, by mohl mít z odsouzených k domácímu vězení obavu…

Trest domácího vězení může být uložen pouze pachateli přečinu, jinými slovy méně závažného trestného činu. Není třeba mít obavu, že by mohl být uložen třeba člověku odsouzenému za vraždu.