Chodov tak pokračuje v archeologickém výzkumu krypty, který začal letos v březnu se záměrem hrobku zajistit. „Ostatky chceme důstojně uložit a identifikovat zejména Franze Flamina von Plankenheim. Další výzkum pak napoví, jaká vůbec byla jeho podoba.

Tu dosud neznáme,“ řekl v pondělí starosta Chodova Patrik Pizinger.

Do karlovarské nemocnice budou převezeny ostatky hned tří těl.

„S úctou ke všem zkoumaným osobám budou použity pouze nedestruktivní metody vyšetření. Jejich cílem bude shromáždění anatomických poznatků o zkoumaných osobách, a to nejen pokud jde o základní informace o jejich fyzické konstituci, ale například i zda prodělaly nějaká závažnější poranění či degenerativní onemocnění. Dalším výstupem vyšetření bude 3D model skeletu, který by měl následně umožnit i pokus o rekonstrukci obličeje Franze Flamina von Plankenheim,“ doplnil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký s tím, že se zvažuje i zajištění vzorků DNA pro genetický výzkum.

Podle mluvčího je v antropologii použití počítačového tomografu běžnou praxí, která se osvědčila jak u egyptských mumií, tak například i u známého nálezu muže z doby kamenné, tzv. Ötziho.

Nicméně karlovarská nemocnice jej bude provádět poprvé ve své historii. „Jako největší zdravotnické zařízení v kraji se nevěnujeme jen poskytování zdravotní péče, ale velká část našich aktivit směřuje i do oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. V tomto ohledu je pro nás spolupráce s antropology jedním z dalších projektů v této oblasti,“ dodal Vladislav Podracký s tím, že výzkumné práce nebudou mít vliv na běžný provoz nemocnice ani na její pacienty. „Podrobná zpráva s výsledky antropologického výzkumu pak bude známa přibližně v závěru léta.”

Po ukončení všech prací a vyhodnocení výsledků bude krypta opět uzavřena. „Předtím ji však vybílíme vápnem a ostatky uložíme do nových dubových rakví. Ty původní, barokní, necháme v hrobce,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.

Rodina pánů z Plankenheimu byla majitelem chodovského panství v letech 1634 – 1744 a Chodovu zanechala nejstarší a nejvýznamnější stavební a umělecké památky – zvon Jan Vilém (1658), boží muka (1672), mariánský sloup (1675) a kostel svatého Vavřince (1733), který nechal vybudovat zmíněný Franz Flamin von Plankenheim.

Velká večerníčková slavnost přinesla pohádku o tučňácích, vyhodnocení nejlepších čtenářů, ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, sólová vystoupení i vysvědčení pro rodiče prvňáků.
I rodiče dostali vysvědčení. Prvňáčkům četli 160 hodin