Antependium, měděný vytepaný plech, který je postříbřený a pozlacený, mohou v současnosti poprvé vidět lidé v prostorách chebského muzea. Unikátní skvost prošel náročným restaurováním. Za sebou má dlouhou historii. Vyrobil ho český zlatník Johann Georg Göhringer. K vidění bude pouze do konce letošního roku.

Lidem se pozlacený skvost velice zamlouvá. „Už jsem měla tu možnost toto antependium spatřit a musím říct, že je to velmi dobře odvedená práce,“ řekla seniorka Marie Čermáková z Chebu. „Je však škoda, že v muzeu bude vystavené jen krátkou dobu,“ doplnila.

„Takzvané antependium je v podstatě měděný vytepaný plech,“ informoval Dušan Vančura, konzervátor Muzea Cheb. „Podobná antependia se umisťovala většinou před oltářní stůl. Jeho vzhled a výroba se mění během liturgického roku,“ řekl dále Vančura.

Kus antependia, který pochází z kostela svatého Mikuláše v Chebu, se původně skládal ze tří částí. Dochovala se však pouze jedna. Umělecký předmět pochází z roku 1720 a nese název antependium svatého Jakuba a Alžběty. Postříbření a pozlacení je z velké části původní. „Protože se tento předmět nacházel ve velmi špatném stavu a byl poškozený, rozhodli jsme se, že ho zrestaurujeme,“ upřesnil Vančura.

„Antependium je krásným dokladem záliby vrcholného baroka v nákladné výzdobě oltářních menz (podstatná část oltáře křesťanských kostelů), při které dostávali stále větší prostor i zlatníci,“ doplnil informace Zbyněk Černý, historik Muzea Cheb.

Podle něj chebské antependium vyniká jemností zpracování i dvěma medailony s vyobrazením světců. Restaurování se uskutečnilo mezi lety 2006 – 2007 v dílně manželů Němcových v Jablonci nad Nisou. Antependium je osázeno skleněnými kameny. Samotné restaurování vyšlo celkem na 140 tisíc korun.

Celé restaurování provedli odborníci takzvaným inovativním způsobem. „Vytvořila se kopie z původního díla a tou se originální antependium podložilo,“ upřesnil Dušan Vančura.

Projekt podpořil Státní fond ministerstva kultury České republiky. Po skončení expozice ho pracovníci muzea uloží do zrekonstruovaného depozitáře v chebské ulici Balthasara Neumanna.