Objekt v ulici Baltazara Neumanna naKasárnímnáměstísemění v centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje. V budověod poválečného období do roku 2007 působila zemědělská škola.

"Projekt za celkem 31,2 milionu korun je realizován díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v prioritní ose Regenerace a rozvoj měst, jedním z jeho partnerů je i město Cheb," uvedla mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová.

Stavební práce v objektu by měly skončit ještě letos. "Kromě depozitních prostor zde vznikají odborná pracoviště karantény a dvě pracoviště restaurování, konzervování a preparace," popisovala mluvčí radnice. Součástí projektu jsou i stavební a parkové úpravy přilehlého nádvoří, které se promění v oddechovou a relaxační zónu využitelnou pro pořádání kulturních či společenských akcí.

"Dům postavil v roce 1846 na místě zbouraného vojenského špitálu místní obchodník Schrödl, jenž zde otevřel výletní hostinec (stal se rovněž oblíbeným místem františkolázeňských hostů, pro které se každou středu pořádaly v přilehlé zahradní restauraci koncerty),"uvedla mluvčí. "Postupně se stal i oblíbeným hotelem U arcivévody Štěpána. Po roce 1918 byl přejmenován na Volkshaus - Lidový dům. Proslavil se především jako sídlo německé sociální demokracie v Chebu a centrála všech odborářských organizací a spolků spřízněných se sociální demokracií. Od loňského září je u vchodu do objektu nově odhalená pamětní deska." Připomíná události roku 1938, kdy němečtí sociální demokraté ubránili svoje sídlo před nájezdem henleinovců a rozhodně se tak postavili na obranu Československé republiky.