„Ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 17.30 pokračuje v Muzeu Cheb sedmý ročník cyklu ´Z Chebu křížem krážem´ přednáškou Ester a Libora Ekrtových,“ informoval Jiří Brabec, koordinátor projektu z chebského muzea. „Nese název Arménie: hornatou krajinou Malého Kavkazu – putování za rostlinami, lidmi a památkami.“

Nevšední výpravy s batohem na zádech do nitra Malého Kavkazu v Arménii v letech 2007, 2008 a 2009 umožnily autorům poznat výjimečnou krásu horských hřebenů, soutěsek, stepí, lesů, rozsáhlých pustých plání, starých středověkých kostelů a života lidí, kteří jsou nejen součástí krajiny, která je živí, ale s kterou jsou dosud pevně spojeni.

Libor a Ester Ekrtovi patří k významným mladým floristům, samostatně, společně či s dalšími spolupracovníky jsou autory mnoha botanických a vegetačních průzkumů, publikovali celou řadu floristických příspěvků zejména z jižních Čech a Českomoravské vrchoviny.
„Putování turisticky dosud neobjevenou zemí nám umožňuje nahlédnout do pomyslného zrcadla a spatřit krajinu, jejíž obdoba byla již ve střední Evropě nenávratně zničena,“ doplnil Brabec.

Přednáška je jednou z akcí, která se v lednu v muzeu uskuteční, protože až do března je objekt pro veřejnost uzavřen. „Do chebského muzea chodí, pokud vím, pořád víc lidí. Občas se tam také zastavím,“ poznamenal Cheban Martin Tomášek.