Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm totiž připravilo na toto téma výstavu.

Archeologie bez hranic Slované v Horní Falci a na Chebsku. Tak zní celý název chystaného výstavního projektu. „Návštěvníkům bude představen slovanský svět našeho regionu a okolí v období od 6. do 12. století," popisoval Michal Beránek z chebského muzea. „Tradiční zájem odborníků i široké veřejnosti je věnován pohřbívání, hrobům a výbavě zemřelých. Proto i značná část představovaných artefaktů pochází především z pohřebišť. Mezi nejzajímavější nálezy lze řadit zcela unikátní kolekci stříbrných šperků z lokality Matzhausen či kolekce záušnic pocházejících z pohřebišť na chebském hradě, v Horních Lomanech a Třebeni," dodal. Kdo chce vědět a vidět víc, je do chebského muzea zván na výstavu.