"Jde o sbírku, která svým rozsahem a uceleností nemá obdobu, i vzhledem k tomu, že většina starých odznaků je dnes již prakticky nedostupná. Od podzimu loňského roku usilovalo Muzeum Karlovy Vary o získání odznaků fotbalových klubů z Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Karlovarský kraj finančně nákup odznaků podpořil částkou 160 tisíc korun, za což mu patří poděkování," uvedla ředitelka muzea Dominika Kožešníková.

Odznaky představují historii fotbalu v regionu, a to od prvních německých fotbalových klubů z Chebu (Eger), Sokolova (Falkenau), Karlových Varů a z většiny dalších měst a obcí až po fotbalové kluby nedávné minulosti. "Z počátku 20. století, tedy z doby vzniku prvních fotbalových klubů v regionu jsou ve sbírce zastoupena mnohá lokální mužstva, nejen z okresních měst. Asi není třeba vysvětlovat, že tento fotbalový „pravěk“ již téměř zmizel z obecného povědomí, podobně jako u jiných rozvíjejících se sportů doby první poloviny dvacátého století, a proto nyní díky těmto odznakům můžeme částečně vyplnit bílé místo sportovní historie. Částečně je ono zapomnění dáno více než stoletím odstupu, kdy si již nikdo meziválečný fotbal nepamatuje, natožpak ten rakouský. A částečně je tomu tak i proto, že zde dlouhá desetiletí přetrvávala nacionální zášť vůči všemu německému," doplnila ředitelka Kožešníková.

Práce na silnici.
Silnice mezi Hazlovem a Aší se opravuje, je tam snížená rychlost

Upozornila, že za zmínku stojí právě odznaky prvního karlovarského sportovního klubu Internationaler Sport Club (ISC Karlsbad) z počátku 20. století, který sdružoval několik sportovních odvětví, dále také řada odznaků slavného karlovarského klubu Karlsbader FK, německé Sparty Karlsbad nebo české Slavie Karlovy Vary, založené roku 1928. Raritou je potom odznak židovského klubu Makabi Karlovy Vary, což je podle ředitelky naprosto cenný a ojedinělý artefakt.

Z chebského okresu jsou významné odznaky klubů Deutscher Sportverein Eger 1913, FC Condor Eger nebo Franzensbader DFC či Marienbader Fussballklub.

Ze sokolovského regionu jsou to odznaky sokolovských FFK Falkenau nebo DSK Falkenau, kraslického DFC 1908 Graslitz nebo chodovského DFK Sturm Chodau.

Soubor historických odznaků fotbalových klubů uvidí i veřejnost. Podle ředitelky Kožešníkové to bude příští rok. "Výstavu chystáme. Nyní sháníme podklady, fotodokumentaci a písemné materiály. S kluby už jednáme," doplnila ředitelka.