I přes rozsáhlá omezení tam pokračuje rekonstrukce takzvaných Pluhovských domů za více než 160 milionů korun, což je největší investiční akce v novodobé bečovské historii. Také práce na obnově památky musí být v režimu přísných opatření. „Při vjezdu do zámku jsme zřídili kontrolní bod. Všichni zaměstnanci stavby jím musí projít a podrobit se bezkontaktnímu měření teploty a také jsou dotazováni, zda nepřišli do kontaktu s rizikovým prostředím či osobami,“ říká bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Idylická situace ale ani na bečovském zámku není. Zaměstnanci musí totiž řešit mnoho zrušených rezervací. „Kolegyně z návštěvnického provozu komunikují s předem objednanými skupinami a společně se snaží nalézt náhradní termíny návštěv. Řeší také vrácení peněz pro ty, kteří si zakoupili on–line vstupenky v době, kdy to ještě bylo možné,“ poznamenává kastelán Wizovský. V neustálém kontaktu je správa také s novými průvodci, kteří zatím nemohou nastoupit do služby a nemohou se ani zúčastnit takzvaného metodického dne. „To je takový sraz průvodců, v rámci kterého jsou noví průvodci nejprve zábavnoua vzdělávací formou zaškoleni a následně seznámeni se služebně staršími a zkušenějšími kolegy, od kterých získávají další cenné rady do svých začátků,“ pokračuje kastelán.

Kvůli koronaviru se změnil harmonogram prací na zámku. „Situace v údržbě svěřeného památkového areálu je z organizačního hlediska nyní o poznání jednodušší, vytvořili jsme systém, kdy je dislokován vždy jeden pracovník pro hradní park, zámecké zahrady či dílny, tak aby se minimalizoval vzájemný kontakt,“ vysvětluje Wizovský.

Zaměstnanci bečovské památky se také zapojili k celorepublikové akci šití roušek. „V první vlně jsme je distribuovali mezi vlastní zaměstnance a jejich rodiny, následně pak externím spolupracovníkům. Tento týden šijeme zásluhou Aleny Hajduchové roušky v několika propracovaných modelech zejména pro seniory, místní obyvatele, ale třebai pro pracovníky pošty.