Ve dnech 24. a 25. května budou moci zájemci z řad žáků a studentů škol i široké veřejnosti navštívit na chebském nádraží takzvaný protidrogový vlak. Tento preventivní projekt je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

„Protidrogový vlak bude po oba dny přístupný od 8:00 do 19:50 – poslední prohlídka začíná v 18:20 hodin a doba prohlídky je přibližně 90 minut,“ sdělil Tomáš Ivanič, mluvčí chebského městského úřadu. Dopolední hodiny až do 15:30 hodin jsou rezervovány pro školy a ty si musí místo rezervovat na e-mailu rajnochova@revolutiontrain.cz. Odpoledne je vyčleněno pro veřejnost.

Podle tvůrců projektu bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co při ní uslyší. Pokud mají možnost o drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče mohou zapamatovat až 40 % přijatých informací. Když se však dětem dá možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80 %.

Projekt je podpořen z rozpočtu města Cheb a chebských základních škol. Vstup je zdarma.