Říká se: Je práce jako na kostele. Chebský kastelán by ale jistě souhlasil s úpravou: Je práce jako na hradě. A na tom chebském obzvlášť. V plánu je nejen pokračování nekonečných oprav, návštěvníci se opět mohou těšit na mraky akcí.

„V předchozích dvou letech navštívilo náš hrad vždy kolem padesáti tisíc lidí, takže se stal hned po hradu v Lokti druhou nejnavštěvovanější památkou v Karlovarském kraji," uvedl Tomáš Dostál, kastelán chebského hradu. „To nás zavazuje, abychom nepolevili a snažili se ho ještě více zatraktivnit. Akcí je opět připravena celá řada. Zmíním jenom ty největší. Letos opět proběhnou Valdštejnské slavnosti a na hradě bude k vidění ležení císařské armády. Hrad se zapojil do oslav kulatého výročí konce druhé světové války. Velkým lákadlem určitě budou i oblíbené noční prohlídky," vyjmenoval.

Návštěvníci hradu se také letos dočkají dalších nových expozic. „Po vloni vybudované barokní pevnostní kovárně letos připravíme další historickou řemeslnickou dílnu, a sice dílnu tesaře. Podobně jako kovárna bude stát u východní hradby, to znamená mezi kaplí a jihovýchodním bastionem," sdělil Tomáš Dostál. „Další projekt, který chystáme, je koncipován na delší časové období. Půjde rovněž o exteriérovou expozici, která návštěvníkům představí starověkou antickou a středověkou mechanickou artilerii. Prostor hradního nádvoří bude zaplněn dobovými obléhacími stroji."

Dojde také řada na práci. A čeho se letošní opravy budou týkat?

„Především se dokončí první fáze oprav části severní stěny hradního paláce. Jedná se o ten úsek, který se na konci roku 2013 vysypal a v loňském roce byl z velké části opraven. Finální úpravy nebylo možné na podzim 2014 kvůli špatnému počasí zrealizovat. S tím souvisí i odvodnění plochy paláce, což je projekt, který výrazně vnějším palácovým zdem odlehčí a uleví," dodal kastelán.

Předlouhá historie chebského hradu se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území. Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.