Pomoc má být koordinovaná a účinná, nikoliv chaotická. Tak uvažují humanitární organizace na Chebsku a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje stanovily strategii pro nejbližší období.

„Především vznikne nový internetový portál, kde se budou organizace prezentovat,“ informoval ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK) v Chebu Stanislav Fletter. ČČK zároveň vytváří novou koncepci svého fungování, měla by vzniknout ústřední humanitární jednotka, která bude nasazována tam, kde oblastní spolek situaci nezvládne vlastními silami, v každém kraji by pak měla být velká humanitární jednotka.

„Chceme vytvořit materiální základnu pro humanitární pomoc. Takovou, která by byla snadno dostupná,“ informoval Fletter. „Potřebujeme také větší sklad. Vše směřuje k tomu, abychom byli připravení, když se něco stane a nesháněli věci na poslední chvíli. V tomto směru se můžeme inspirovat u našich německých sousedů,“ doplnil.

A co by tedy měly sklady obsahovat k okamžitému použití? „Jedná se především o vybavení pro nouzové přežití, jako jsou stany, lůžka, přikrývky, hygienické a dezinfekční prostředky, ošacení. Dále pak vybavení pro nouzové stravování, pro zdravotnické družstvo, technické vybavení pro personál humanitární jednotky, dopravní prostředek a také komunikační prostředky.

„Koordinace je nutná, aby to nedopadlo jako při letošních povodních, kdy v jedné vesnici se sešlo moc balení pitné vody a jinde voda chyběla,“ vzpomněla si Chebanka Jitka Brožková.
„Personál je, našimi hlavními úkoly je teď najít vhodné prostory,“ dodal Fletter.