Největším problémem chebských sídlišť zůstává nedostatek parkovacích míst. Místní ale pálí také nevyhovující hřiště či nevzhledná prostranství.

Největší akcí na chebských sídlištích bude letos revitalizace a regenerace na Zlatém vrchu, což je projekt spolufinancovaný z Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM).

„Rekonstruovat se bude ulice Dvořákova, kde dojde k vybudování nových parkovacích míst a okružní křižovatky," uvedl chebský místostarosta Tomáš Linda. „Zároveň by se měly regenerovat objekty v ulici K Viaduktu, které jsou v majetku města."

Dojít má i na další lokality. „Na sídlišti Skalka chceme pokročit s přípravou dokumentace pro vybudování centrálního parkoviště v ulici Přátelství a vybudování odpovídající dešťové kanalizace," sdělil s tím, že právě problém s odvodem dešťové vody projekt brzdí. „Připravuje se také celková revitalizace sídliště Spáleniště a chtěli bychom vybudovat parkovací plochy v Šeříkově Na Hradčanech," vyjmenoval Linda.

Problémem nedostatku parkovacích míst by se mělo město zabývat i v dalších místech, kde se nacházejí panelové domy.

„Na každou bytovou jednotku by mělo připadat jedno parkovací místo, což ale třeba na Zlatém vrchu není reálné," podotkl s tím, že naopak na Spáleništi se počítá s trojnásobným nárůstem míst pro auta.

Na Spáleništi mají vzniknout mimoto i nová hřiště, a to třeba na místě staré kotelny. Přesunutí pak čekají některá hřiště na Zlatém vrchu. V rámci revitalizací se počítá i s úpravou prostranství.

Obyvatelé si projekty chválí. „Bydlíme na nejstarším sídlišti, a tak mě těší, že se i u nás bude opravovat," řekla Božena Němečková, která bydlí na Spáleništi.