Na základě četných podnětů na podezření zhoršené kvality vody ke koupání objednala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje nad rámec Monitorovacího kalendáře pro rok 2019 mimořádný odběr vody z vodní nádrže Jesenice v místě osady Dřenice. „Vyhodnocením laboratorní analýzy vzorku vody dne 26. července bylo zjištěno, že voda není pro hojný výskyt vodního květu a přítomnost buněk sinic vhodná ke koupání, neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání v takové vodě a provozování vodních sportů nelze doporučit,“ konstatovala Andrea Dašková z Krajské hygienické stanice v Karlových Varech.

Pokud i přesto koupání na vlastní nebezpečí uživatelé podstoupí, je nutné se po vykoupání vysprchovat čistou (pitnou) vodou a teprve poté vysušit ručníkem.

„Sinice a jejich toxiny mohou citlivým jedincům (malé děti, těhotné ženy, osoby s poruchou imunity) na kůži vyvolat alergické reakce ve formě vyrážek, mohou způsobit zarudnutí očí, rýmu a dýchací potíže. Po požití pak mohou přivodit žaludeční a střevní obtíže, malátnost, bolest hlavy,“ dodala hygienička. I nadále platí zákaz koupání na Jesenici u Kempu Karel. Zhoršená kvalita vody je i na Rybářské baště a na Skalce. Další odběry provedou hygienici na konci měsíce.