Další finanční prostředky investují Ašští do ojedinělého projektu s názvem ´Zpřístupnění památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a německým Bad Elster´. Rozhodlo o tom nyní zastupitelstvo města. V rámci této aktivity se pro veřejnost zpřístupní dávno zaniklá místa na Ašsku a Sasku.

„Projekt už na naší části představuje naučnou stezku s informačními cedulemi u 10 historicky zajímavých míst této lokality. Jeho další pokračování by umožnilo další práce na památkově chráněné papírně v Doubravě," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Na tomto historicky zajímavém místě je podle ašské radnice potřeba dočistit holendr (speciální stroj) papírny a přilehlé okolí. Realizace byla odhadnuta na více než jeden milion korun.

„Rozsah prací by byl v souladu s požadavky památkářů. Z blízkosti památky se rovněž provede přeložka elektroinstalace a odstraní se tak sloupy a dráty elektrického vedení, které jsou nyní uvnitř areálu papírny," popsal Milan Vrbata. Součástí zpřístupnění památek podél česko-německých hranic je doplnění například i vyhlídky na střeše malé vodní elektrárny, která tu v minulém století fungovala. Kromě stezky a obnovené papírny se na pultech obchodů objeví dvojjazyčná brožura a letáky s mapkou. Letos šlo na obnovu tamních památek již více jak 2,1 milionu korun.