Kastelánka hradu Hana Cestrová pro ně připravila komentované prohlídky s tematikou Vánoc, jejich vzniku a vývoje vánočních tradic. Povídání o historii hradu propojila s historií Vánoc ve světě. „Prošli jsme se dlouhým časovým obdobím od římských Saturnálií, Yule a Chanuky přes středověké Vánoce k 17. století v Anglii, Německu a v českých zemích,“ sdělila kastelánka. Vývoj stromečků, betlému, vánočních dárků, oslav Štědrého dne a vánoční specifika Egerlandu zaujaly návštěvníky i přes zimu, která teď na hradě vládne. „Nezapomněli jsme ani na vývoj hradu ve specifickém prostoru historického Egerlandu od ministeriálů přes rody, které na hradě působily. Zmínila jsem i osudy hradu za třicetileté války, v 18. a 19. století až po současnost.“