Peníze získané navíc chce kraj rozdělit ve druhém kole dotační výzvy, s jejímž vyhlášením počítá patrně v březnu, nebo v dubnu. Zájemci budou moci žádat o výměnu zastaralých zdrojů tepla výhradně za kotle na biomasu nebo za tepelná čerpadla.

„O první výzvu kotlíkových dotací, na kterou bylo vyčleněno více než 64 milionů korun, byl nečekaně velký zájem. Na krajský úřad přišlo 625 žádostí v celkovém objemu kolem 71 milionů korun. Jelikož ministerstvo souhlasilo s navýšením původní částky, budou mít další žadatelé možnost získat dotaci na výměnu starého kotle za nový," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Stávající kotel na pevná paliva bude ovšem možné vyměnit pouze za ten, který využívá obnovitelné zdroje energie.

Zájemci o dotaci budou i ve druhém kole výzvy podávat žádosti osobně na podatelně krajského úřadu, aby bylo možné jednoznačně určit jejich pořadí. „Předpokládáme, že peníze na nové ekologické zdroje tepla budeme rozdělovat i v příštích vlnách kotlíkových dotací. Z tohoto důvodu požádáme Ministerstvo životního prostředí o přidělení dalších finančních prostředků. V průběhu následujících let by mohly dosáhnout až 120 milionů korun. Lidé se tedy nemusí obávat, že by kotlíkové dotace v Karlovarském kraji končily," dodala hejtmanka.

Nyní probíhá hodnocení závěrečných zpráv o výměně kotlů a proplácení částek žadatelům. Peníze získalo už přes 400 lidí, kterým bylo vyplaceno 47 milionů korun. Z 625 obdržených žádostí jich bylo 548 schváleno k financování, 56 zařazeno do zásobníku, z něhož byla dotace nabídnuta 47 dalším, a 21 jich bylo pro nesplnění podmínek zamítnuto.