„Firma bude rekonstruovat halu s přístavbou šaten. Projekt navazuje na etapu I, fázi IA, Hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. V letošním roce proběhne realizace další části, a to fáze IB projektu s názvem Rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten,“ potvrdila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Během této fáze dojde k rekonstrukci sportovní haly a vybudování nových šaten. Dále pak odvodnění objektu i přístavby. „Dále dojde k vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou. Rekonstruována bude též opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Součástí budou i terénní úpravy. Práce by měly skončit letos v prosinci,“ sdělil starosta města Chebu Zdeněk Hrkal.

Projekt je financován z prostředků města Cheb a z dotačního titulu Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 936 736 korun. Celkové náklady jsou 34 237 811 korun včetně daně.

„Stávající šatny v hale, kterých je pouze pět, už nestačí. V nové přístavbě bude šest nových šaten se sociálním zázemím. Na střeše vznikne terasa, ze které bude vidět na fotbalové hřiště,“ vysvětlil starosta města Chebu Zdeněk Hrkal.

V rámci rekonstrukce se počítá s vybudováním výtahu, díky kterému bude zajištěn bezbariérový přístup do haly.

V dalších etapách postupné revitalizace areálu Lokomotivy se v následujících letech počítá například s demolicí stávající tribuny a následným vybudováním nové, menší tribuny nebo výstavbou druhého fotbalového hřiště a menšího multifunkčního hřiště. V rámci rekonstrukce se tu objeví i restaurace s výhledem do haly. Podle původních plánů by druhé hřiště mělo mít přírodní trávu. Představitelé klubu FK Hvězda, který má sportovní areál ve správě, však přišli s požadavkem, aby bylo rovněž umělé. Lépe to zapadá do jejich konceptu rozvoje klubu, kdy se nechtějí zaměřovat ani tak na profesionální fotbal jako spíše na vybudování mládežnického tréninkového centra. Umělá tráva je pro tréninkovou činnost daleko vhodnější než přírodní.

V jednom z bytů v pečovatelském domě hořelo
Požár vyhnal seniory z domu