Opětovné zprovoznění trati Aš - Selb se blíží. První vlaky se po nově vybudovaných kolejích vydají již v prosinci letošního roku. A tak i v těchto dnech jsou stavební práce na německé straně území v plném proudu. Česká strana již domluvené práce ukončila a čeká nyní na další kroky z německé strany.

Česká strana investovala do výměny kolejí a vyčištění celého železničního prostoru a do výměny nástupiště necelých osmdesát milionů korun. Ašská radnice však uvažuje ještě o několika doplňcích, které by se na ašském hlavním nádraží mohly objevit. „Poslali jsme na vedení Českých drah dopis, kde je žádáme, aby se na budově nádraží mohly udělat nějaké opravy ještě před spuštěním provozu mezi Aší a Selbem," sdělil ašský místostarosta Pavel Klepáček. I když nástupiště nádraží prošlo výraznou obměnou a je přístupné i vozíčkářům, chybí bezbariérová komunikace, která by invalidům pomohla dostat se na zastávku autobusu. „Další slabinou je, že ani mezi jednotlivými nástupišti není vybudovaný bezbariérový přístup," podotkl místostarosta.

Město Aš by také rádo mělo natřené všechny sloupy a železné konstrukce, které se na nádraží nachází. „Jsou to jen drobnější úpravy, ale pro turistu, který do města nejen z Německa přijede, to je důležité," poznamenal místostarosta. Dále by chtěla ašská radnice nechat u nádraží ořezat přerostlé větve z několika stromů, které se začínají opírat o budovu. V průběhu několika měsíců byly na trati vyměněny koleje, konstrukční vrstvy a pražce, pracovalo se na opravách mostků a z bezprostřední blízkosti kolejí zmizela náletová zeleň. Na straně německé se v tuto chvíli buduje přemostění železnice přes silnici.