Oprava chebského nádraží za půl miliardy korun se chýlí ke konci. Nyní pracuje stavební společnost na třetím nástupišti a potřebné úpravy dělá i na druhém nástupišti. Kompletní opravu dokončí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ještě letos. Zásadně se změní informační cedule, značení nástupišť i přístupové cesty k vlakům. Novinkou je také značení nástupišť.

„Překvapilo mě, že jsou nástupiště označená podle kolejnic a ne podle nástupišť, jak jsem byla zvyklá. Ale jde jen o zvyk. Podruhé už jsem na to myslela, a tak jsem šla na jistotu. Poprvé jsem však zmateně pobíhala mezi všemi nástupišti a hledala svůj vlak,“ vylíčila zážitek cestující Jana z Chebu.

Označení nástupišť však odpovídá novým pravidlům SŽDC pro umísťování a vzhled prvků orientačního a informačního systému.

„Postupně se zavádějí i v dalších rekonstruovaných železničních stanicích, například v Berouně nebo Plzni, a odpovídají pravidlům známým z většiny ostatních evropských zemí,“ konstatovala tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová. Druhé nástupiště muselo SŽDC částečně rozbourat, aby do jeho středu mohlo umístit nové eskalátory. O jejich umístění se rozhodlo až v průběhu rekonstrukce a stavební firma na to nestačila zareagovat.

„V průběhu realizace stavby byl vznesen dodatečný požadavek města Cheb na osazení eskalátorů u vstupů na druhé a třetí nástupiště, který jsme akceptovali jako oprávněný. V té době už byla v běhu rekonstrukce druhého nástupiště, práce na výstupu z podchodu byly tedy zastaveny, byla zpracována projektová dokumentace a nyní firma dokončuje stavební úpravy pro umístění eskalátorů. Následovat bude jejich montáž,“ dodala tisková mluvčí SŽDC.

Montáž eskalátorů včetně stavebních úprav je samostatnou doprovodnou stavbou, cena je zhruba 30 milionů korun.