Břehnický potok v Chebu se dočkal tolik potřebné ozdravné kúry. Jeho úsek v nejdelším tunelu se zbavil desítek tun nepořádku. Pomohl zde Sociální mikropodnik Srdce a čin. Ten v regionu působí už třetím rokem.

„Jednou z našich posledních větších akcí bylo čištění koryta Břehnického potoka od nánosů bahna, písku a dalšího materiálu, který voda přinesla," potvrdil Vlastimil Drašar, který s Petrem Beránkem tvoří dvoučlenné ´vedení podniku´. „Specifikem bylo, že šlo o úsek v tunelu, kde ode dna ke stropu nebylo více než 120 centimetrů, někde jen 90 čísel. Pracovat jsme museli převážně v broďákách, které lidé znají jako vysoké rybářské gumové kalhoty," přiblížil práci v náročných pracovních podmínkách Vlastimil Drašar.

Než se pracovní parta pustila do díla, bylo potřeba zvolit správnou strategii. „Se zástupcem zákazníka jsme se na místě byli podívat dvakrát. Potom znovu dvakrát Petr a já, abychom řádně promysleli pracovní postup," poznamenal Drašar. „Z potoka jsme vydolovali, na multikáru nanosili a na skládku odvezli bezmála 30 tun materiálu. Za zmínku možná stojí, že nářadí a pomůcky, které bylo nutné při práci použít, jsme si předtím sami vyrobili," doplnil Drašar. „Pravda, při první kontrole jsme ze strany zákazníka slyšeli jednu připomínku. Při předání odvedeného díla jsme však byli pochváleni za celkově bezvadnou práci ve sjednaném termínu. Teď se už naši lidé těší na prémie a společný oběd spojený s vyhodnocením průběhu zakázky," pousmál se Drašar.

Sociální firma za dobu svého fungování již odvedla celou řadu menších i větších zakázek. V loňském roce to byla například likvidace náletových dřevin v okolí památníku bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě. Další pracovní příležitostí byla rekonstrukce koupelny v turistické ubytovně v Nebanicích na Chebsku, tak aby vyhovovala potřebám hendikepovaných návštěvníků. Tento rok zase Srdce a čin zdárně dokončil přestavbu nevyužívaných prostor na dílny pro sociálně terapeutické činnosti v Kynšperku nad Ohří.

„Naším trvalým hlavním cílem je kvalita vycházející z odpovědného pracovního výkonu. Ve smlouvách se zaměstnanci přímo uvádíme a jim na příkladech vysvětlujeme, co znamenají slova ´neexistuje napomínání pro špatnou pracovní morálku´. Všem zaměstnancům, ať jsou našimi ´kmenovými´, tedy v pracovním poměru, nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, před zahájením každé zakázky a opakovaně i v jejím průběhu sdělujeme, kdo je naším zákazníkem a jaký výsledek od nás očekává," uvedl Petr Beránek, ředitel sociální firmy Srdce a čin, o.p.s. „Také si se zákazníkem vždy detailně vzájemně potvrdíme, že víme, oč v zakázce jde, čeho a za jakých podmínek má být dosaženo," doplnil Beránek.