Po úspěšném restaurování pomníků v zaniklé obci Výspa a v obci Opatov byl ten na lubském hřbitově poslední, který zbývalo opravit.

„Jedná se o 5 kamenných bloků, na kterých jsou uvedena jména padlých a nezvěstných v 1. světové válce nejen z tehdejšího Schönbachu, ale i z okolních obcí,“ popsal lubský kronikář Tomáš Lenc. „Je zde vytesáno necelých 300 jmen. Pomník byl odhalen 18. srpna 1935 za účasti představitelů města, zástupců armády, místního střeleckého spolku, dalších organizací a za hojné účasti obyvatelstva,“ vysvětlil s tím, že byl původně tvořen šesti kamennými bloky a vysokou zdí s malbou vojáků, kteří se sklánějí nad padlým druhem. „Malba byla po 2. světové válce odstraněna, kamenné pomníky přestěhovány vedle vstupu na hřbitov. Během stěhování se ale jeden z pomníků ztratil neznámo kam. Pomník byl dílem chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla a kraslického malíře Franze Grussla,“ podotkl Tomáš Lenc. „Před renovací bylo písmo nečitelné, pomníky zašlé a porostlé mechem a lišejníkem. Kamenická firma z Plesné provedla jejich celkovou obnovu.“ Celou akci financovalo město Luby ze svého rozpočtu. Cena za provedení prací na pomníku byla 59 tisíc korun.