Po úspěšném restaurování pomníků v zaniklé obci Výspa a v obci Opatov byl ten na lubském hřbitově poslední, který zbývalo opravit.

„Jedná se o 5 kamenných bloků, na kterých jsou uvedena jména padlých a nezvěstných v 1. světové válce nejen z tehdejšího Schönbachu, ale i z okolních obcí,“ popsal lubský kronikář Tomáš Lenc. „Je zde vytesáno necelých 300 jmen. Pomník byl odhalen 18. srpna 1935 za účasti představitelů města, zástupců armády, místního střeleckého spolku, dalších organizací a za hojné účasti obyvatelstva,“ vysvětlil s tím, že byl původně tvořen šesti kamennými bloky a vysokou zdí s malbou vojáků, kteří se sklánějí nad padlým druhem. „Malba byla po 2. světové válce odstraněna, kamenné pomníky přestěhovány vedle vstupu na hřbitov. Během stěhování se ale jeden z pomníků ztratil neznámo kam. Pomník byl dílem chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla a kraslického malíře Franze Grussla,“ podotkl Tomáš Lenc. „Před renovací bylo písmo nečitelné, pomníky zašlé a porostlé mechem a lišejníkem. Kamenická firma z Plesné provedla jejich celkovou obnovu.“ Celou akci financovalo město Luby ze svého rozpočtu. Cena za provedení prací na pomníku byla 59 tisíc korun.

Ilustrační foto
Kraje chtějí bez odkladu řešit kvalitu vzdělávání