Jedna část prošla v minulém roce výraznou rekonstrukcí, kde vznikl hudební a divadelní sál. Město tak úpravami staré továrny získalo po dlouhých letech moderní místo pro pořádání koncertů a divadelních představení. Do druhé části budovy se přestěhuje základní umělecká škola.

„Výběrem projekční kanceláře pokračuje úsilí o dokončení rekonstrukce objektů bývalého učiliště Aritma v Kostelní ulici v Aši," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Rada města Aše schválila výsledky výběrového řízení a pověřila starostu města podpisem smlouvy s vítězným uchazečem," upřesnil mluvčí.

Projektová dokumentace pro druhou etapu bude řešit rekonstrukci prostor pro umístění základní umělecké školy, včetně vybavení interiéru nábytkem a zvýšení kapacity již zrekonstruovaných částí.

Projektová dokumentace k chystané rekonstrukci vzniká ve spolupráci s učiteli ze základní umělecké školy. Lektoři školy vyjádřili všechny své požadavky, které by měly nové prostory splňovat, a tyto podmínky se odrazily i v dané studii.

„Kolik přesně bude stát rekonstrukce druhé části budovy, se nedá v tuto chvíli říci, protože nemáme hotovou projektovou dokumentaci. Obecně se však dá říci, že přestavba vyjde zhruba na několik milionů korun," odhadl náklady mluvčí ašské radnice.

Ve druhé části budovy bude potřeba zrekonstruovat podlahy, elektroinstalaci, zdi uvnitř budovy a mnoho dalšího. Naproti tomu už nebude nutné provádět opravy oken, střechy a fasády domu, protože tyto se provedly již při rekonstrukci první části.