Otázka proTomáše Ivaniče z chebského městského úřadu:

Na opravu kulturních památek mohou lidé získat dotaci. Kde si o ni mohou v chebském regionu požádat?

Ministerstvo kultury ČR opravdu vyhlásilo pro rok 2011 dotační program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností. Pro území v působnosti Městského úřadu Cheb je vyčleněna částka 575 tisíc korun. Určena je na podporu obnovy památek, které se nacházejí mimo městské a vesnické památkové zóny a rezervace. Žádosti o dotace přijímá odbor školství, tělovýchovy a kultury Městského úřadu Cheb nejpozději do 15. dubna 2011. Podrobnosti lze zjistit na webu ministerstva kultury www.mkcr.cz, případně při osobní návštěvě úseku památkové péče odboru školství, tělovýchovy a kultury chebské radnice.
V minulých letech byly z tohoto programu podpořeny například oprava fasády domu Valdštejnova 9 v Chebu, omítek v areálu poutního místa Maria Loreto nebo střechy kostela ve Dřenici.