Na posledním jednání rady města jste schválili střední opravy komunikací a chodníků. Přiblížíte, kterých lokalit se rekonstrukce dotknou?

Radní schválili plán středních oprav komunikací a chodníků na rok 2017. Na opravy komunikací bude z rozpočtu města vyčleněno celkem 7,3 milionu korun. V seznamu těchto středních oprav je rekonstrukce vozovky v ulici Na Háji v délce přibližně 1000 metrů, oprava chodníků v ulici Horské ve stávajícím rozsahu, včetně doplnění chybějících úseků. Následně se také chystáme opravit komunikaci v ulici Čajkovského, komunikace a chodníky v ulici Textilní, v úseku mezi Havlíčkovou až za tělocvičnu Keller. Rekonstrukce se dotkne také komunikace a chodníků v Havlíčkově ulici a 100 metrů komunikace v ulici Příkrá, u vjezdu do areálu společnosti NURA.