Prázdniny byly nejen v Chebu ve znamení oprav škol a školek. Město již tradičně využívá letní prázdniny k opravám svých školských zařízení. Těch je celkově patnáct, sedm základních, šest mateřských, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha a Dům dětí a mládeže Sova. Letos na opravy těchto objektů padlo šest milionů korun. Některé stavební úpravy se budou dodělávat ještě během letošního školního roku.

„Cheb každoročně investuje do školských zařízení miliony korun. Z větších akcí posledních let bych zmínil například loňské vybudování moderního sportoviště pro potřeby 2. základní školy nebo předloňské zateplení 6. základní školy a školky na sídlišti Skalka," uvedl starosta Petr Navrátil.

„Největší letošní akcí byla výměna povrchu na sportovním hřišti 4. základní školy v Hradební ulici za více než 3 miliony korun. Dále se prováděly například výměny elektroinstalací ve školkách na Skalce nebo v ulici Osvobození nebo rekonstrukce podlahy a otopného systému spojovací chodby ve školce v ulici 26. dubna," dodala místostarostka Daniela Seifertová. V září dokončuje město Cheb z uvedených akcí ZŠ Hradební a MŠ Divadelní. Největšími připravovanými akcemi na příští roky jsou zateplení škol na sídlišti Skalka a Zlatý vrch.