Gymnázium v Chebu připravilo se svou partnerskou školou v Olešnici zajímavý společný projekt. Takzvané Česko - německé jazykové a komunikační centrum. Jeho výstavba na české straně hranice je odhadnuta na částku asi pětadvacet milionů korun. Práce měly podle optimistické varianty začít již na letos podzim. Už ale téměř rok záměr čeká na schválení. Byrokratické průtahy tak s největší pravděpodobností 'první kopnutí' letos na podzim nedovolí.

"Jde o přeshraniční projekt,“ vysvětlil ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara. Do zrcadlového záměru (centrum by mělo vzniknout na obou stranách hranice) se s chebským gymnáziem pustilo to olešnické, protože spolu obě školy spolupracují od roku 1964. Ač školy projekt daly dohromady a podaly již téměř před rokem, nic se prozatím neděje.

„Potíž je v tom, že záměr musí logicky projít hodnotitelskou komisí. Podle některých informací je zdržení způsobené rozsáhlostí projektu,“ uvedl ředitel.
Problém může být podle některých neoficiálních zdrojů někde jinde. Dohromady se totiž mají náklady na akci vyšplhat na 80 milionů korun. Proto se objevily také spekulace, zda nejsou průtahy zištné. Projekt dvou gymnázií by si totiž vyžádal z pomyslného balíku dotací velkou část.
Zda může být háček v tom, se ředitel Jaroslav Kočvara nevyjádřil. Připustil ale možnost, že projekt schválený nebude. „Pokud by se tak stalo, jistě budeme hledat další možnosti, jak finance na projekt s tak vysokou přidanou hodnotou sehnat,“ dodal.

Projekt se přitom líbí i 'nestudentům'. „Jestli by se na něčem nemělo šetřit, je to rozhodně vzdělání,“ uvedl jeden z oslovených občanů, Michal Schwarz z Chebu.

V přístavbě chebského muzea by se měla nacházet stupňovitá aula, planetárium a interaktivní muzeum. Vedení školy by také tímto způsobem rádo zatraktivnilo přírodovědné a technické obory, jejichž odborníci mají České republice zanedlouho chybět.