Jedni jej odmítají, druzí vítají. Na zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) se názory obyvatel Chebu velmi rozcházejí. A právě ZEVO bude hlavním tématem blížícího se veřejného projednání. To se uskuteční před Vánoci v obřadní síni chebské radnice.

„Myslel jsem si, že v dnešní době je zveřejňování dokumentace v elektronické podobě naprosto běžné. Jsem velmi rád, že společnost Terea jde nad rámec zákona a všichni si mohou dokumentaci prostudovat," vítá veřejné projednání starosta Chebu Petr Navrátil.

A kdy se akce uskuteční? „Veřejné ústní jednání je svoláno na pondělí 22. prosince od 14.30 hodin do obřadní síně Městského úřadu Cheb," informovala tisková mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

ZEVO je projektem společnosti Terea, ve které je město Cheb 50procentním společníkem. Zařízení má vyrůst na Švédském Vrchu.

A proč právě tam?

Podle autorů idey splňuje průmyslová zóna na Švédském Vrchu nejlépe všechna podstatná kritéria pro umístění podobných zařízení, jako například vzdálenost od obytné zástavby směr větru, dopravní napojení a především možnost napojení na distribuční síť tepla. ZEVO by navíc nahradilo část výroby tepla v kotelně Riegrova na zemní plyn. A legislativa je pro podobná zařízení, jaké má v Chebu vzniknout, mnohem přísnější než pro stávající kotelny. Vedení společnosti Terea navíc občanům slibuje, že bude ZEVO vybaveno vysoce výkonnými zařízeními pro zachycení znečišťujících látek, díky kterým jsou hranice zmíněných přísných zákonných limitů ještě významně nižší.