V těchto dnech je na sídlišti zvýšená prašnost, na kterou si někteří obyvatelé stěžují. Na straně druhé je třeba počítat s tím, že mezi panelovými domy vznikne několik desítek parkovacích míst a že panelové domy budou zateplené.

„Stavba zahrnuje obnovu prostoru uvedeného sídliště se zásahy do komunikací, veřejné zeleně, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Také tu přibudou tolik potřebná parkovací místa a chystá se i osázení novými stromy," uvedl k rekonstrukci mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

V tuto chvíli probíhají úpravy terénu mezi panelovými domy. Na samotnou rekonstrukci měli vliv i sami obyvatelé města.

„Ti například spolurozhodovali o vybavení mobiliářem a o umístění zeleně," vysvětlil Milan Vrbata.

Revitalizace prostranství panelového sídliště se úplně původně měla uskutečnit už v roce 2014, přesunuta byla ale do roku 2015 kvůli rizikům s termíny ve výběrovém řízení, které mohly zdržet zahájení stavby.

„Neměli jsme jistotu, že se úpravy dokončí ještě před zimními měsíci, což by mohlo přinést problémy nejen stavbařům, ale zejména obyvatelům sídliště.

Celkové náklady na přestavbu okolí sídliště jsou 26 milionů korun.

„Dojde k revitalizaci komunikace, která zajistí více parkovacích míst, lepší dopravní řešení a zřízení ploch pro relaxaci. Dále bude řešen nový svod dešťové kanalizace, veřejné osvětlení, dojde k sadovým úpravám a v neposlední řadě budou na místě vybudována dvě dětská hřiště," podotkl mluvčí ašské radnice. Úpravy potrvají do října.