Hloupost, nebo naopak snaha navést vyšetřující orgány jiným směrem? To je otázka, kterou teď řeší Odbor životního prostředí města Chebu. Strážníci městské policie (MP) totiž na ohlášené černé skládce stavební suti v Hradišti u Chebu našli několik dokladů, faktur a dalších dokumentů.

„Na linku městské policie přišlo hlášení, že v Hradišti u cesty, která vede k bývalému kravínu, vzniká skládka stavební suti,“ uvedl velitel hlídkové služby MP Cheb Stanislav Makovička.

Na místo ihned vyrazila hlídka, která zjistila, že se ohlášení zakládá na pravdě a zároveň našla kromě stavebního odpadu bonus – uprostřed hromady nepořádku se nacházel průkaz zdravotního pojištění vietnamského občana a výpisy z účtu, dokumenty a faktury českého občana, dost možná majitele nemovitosti, odkud navážka pocházela.

Jen díky všímavému občanovi Chebu nevznikla v Hradišti další černá skládka.

„My teď musíme najít pachatele a prokázat mu založení černé skládky, což bývá značný problém,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí Viktor Kudláček. „O úklid se v tuto chvíli musí postarat město,“ doplnil s tím, že pokud je pachatelem fyzická osoba, bude se zodpovídat z porušení přestupkového zákona.
Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města a obce. Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví. Přestože za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50 tisíc korun, hříšníky tato hrozba zřejmě neodrazuje. Přispívá k tomu mnohdy i nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky může člověk přispět i pouhým odhozením obalu od sušenky nebo PET lahve.

Před časem upozornil další občan Chebu, Jan Nový, na další skládku. U vjezdu do jeho garáže překáželo asi 90 navezených pneumatik. „Abych se dostal do garáže, musel jsem pneumatiky odházet na vedlejší černou skládku s převážně stavebním odpadem,“ napsal na webové stránky Chebu.