Nedaleko vchodu do rezervace Soos se nachází stálá výstava, která na řadě panelů i trojrozměrnými předměty mapuje historii úzkorozchodných drah nejen na Skalensku, v Karlovarském kraji, ale i ostatních regionech České republiky. A je nač se dívat. Úzkorozchodné dráhy v okolí Skalné mají velice bohatou a zajímavou historii. Jejich existence se datuje od přelomu 19. a 20. století, kdy byl zahájen provoz na Halštrovské dráze, železnici z Tršnice do dnešních Lubů. A právě úzkokolejky sloužily k dopravě keramických jílů a dalších surovin.

Dráha o rozchodu 600 milimetrů je jedním z mála dochovaných systémů na našem území. Její vznik sahá o sto let zpátky, kdy se v okolí města Skalná ve velkém těžil jíl a hlíny a takových úzkokolejek bylo zapotřebí.

Po úzkorozchodné trati se tedy původně vozily keramické jíly a hlíny. Těžba začala v osmdesátých letech 19. století, před první světovou válkou se na trati objevily první parní lokomotivy. Na území mezi Luby a Horním Drahovem působilo několik důlních společností, které provozovaly vlastní úzkorozchodné dráhy. Po druhé světové válce došlo k vyvlastnění a znárodnění zdejších dolů.

V roce 2020 bude úzkokolejka jezdit v těchto termínech:

Jízdy pravidelných vlaků od 10 hod. ve dnech: 18., 19., 25. a 26. července; 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. srpna; 5., 6., 19. a 20. září.