Nedostačující kapacita parkoviště u národní přírodní rezervace Soos se stane minulostí. Během léta se řadu let běžně stávalo, že u rezervace nemohla zaparkovat všechna auta, a musela stát na silnici vedoucí do Nového Drahova. Správce rezervace Karel Brož proto považuje rozšíření parkoviště za jednu z priorit.

„Zvětšení plochy parkoviště je zde nutností, protože během otevírací sezony se nám stalo, že lidé neměli kde zaparkovat a blokovali pak příjezdovou komunikaci z Nového Drahova," popsal správce rezervace Karel Brož.

Rezervaci Soos ročně navštěvuje více než 50 tisíc hostů a právě přes léto je nápor na parkovací místa největší.

Dosluhovat začíná i čistička odpadních vod, která se v rezervaci nachází, a proto se bude rozšiřovat i ona.

„Město Františkovy Lázně zadalo jednomu z místních architektů studii proveditelnosti rozšíření parkoviště a teprve až podle této schválené studie se pak následně bude pokračovat dále," upřesnil správce rezervace Brož s tím, že úpravy se vytvoří tehdy, až bude schválena dotace.

Kromě většího parkoviště se v rezervaci plánuje také zřízení infocentra anebo úschovny kol. To proto, že kolem rezervace povede v budoucnu jedna z hlavních cyklotras.

V těchto dnech se v rezervaci pracuje také na výměně povalového chodníku, který už dosluhoval, a tak se návštěvníci budou procházet po chodníku novém, celý by měl být dokončen do konce tohoto roku.

Rezervace Soos vznikla přibližně před deseti tisíci lety na dně tehdy vysychajícího jezera. V současné době tu lidé mohou spatřit projevy přirozeného odplyňování zemského pláště ve formě vývěrů minerálních pramenů a výdechů oxidu uhličitého CO2. Plyn probublává na zemský povrch z mnohakilometrových hloubek. V podzemí se mnohdy mísí s vodou a mění se ve slabou kyselinu uhličitou, ve které se rozpouští různé prvky z podzemí. Na povrchu tak následně vyvěrají minerální vody s léčivými účinky.

„Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou vodu. Dnes zde turisté najdou evropskou raritu, takzvaný křemelinový štít, což je nahromaděná křemelina ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně jezera. Je to 'měsíční' krajina, rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí," popsal správce rezervace Karel Brož.