Další ročník Virtuální univerzity třetího věku zanedlouho začne v chebské městské knihovně. Šanci mají všichni zájemci. Důkazem je jeden ze studentů, který je úplně ochrnutý.

„Na 6. února chystáme start dalšího semestru Virtuální univerzity třetího věku, kterou pro seniory, invalidní osoby bez rozdílu věku a zájemce z řad nezaměstnaných nad 50 let vytvořila Zemědělská univerzita v pražském Suchdole," informovala Martina Kuželová, ředitelka chebské městské knihovny.

Kdo se chce přihlásit, nemusí se ostýchat. „Účast ve virtuální univerzitě není podmíněna ukončeným středoškolským vzděláním," vysvětlila ředitelka. „V Chebu ji pak dokonce studuje i jeden pán, který je úplně ochrnutý. Vždy na začátku semestru ho pracovnice naší knihovny navštíví doma u polohovatelného lůžka, vzdělávání takzvaně zadministruje a předá vytištěné materiály," popisovala.

A jak vlastně takové studium Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) funguje?

„Studenti se scházejí v knihovně po 14 dnech, vždy ve čtvrtek od 8 hodin. Z plátna sledují natočenou přednášku a spolu vypracují zkušební test, který je hned on-line vyhodnocen. Každý obdrží přístupové heslo a může si přednášky pouštět i doma případně v knihovně se sluchátky kolikrát chce. Také testů k tématu si lze vyzkoušet více. Na odeslané odpovědi přichází odezva s vyznačením správnosti," vysvětlila Martina Kuželová. Jak doplnila, studenty nebude nikdo známkovat. K získání indexu však je třeba vyplnit a odeslat závěrečný test. „A opět nezáleží, kolika správných odpovědí v něm student dosáhne," podotkla. Po absolvování 6 semestrů, tedy 3 let, mohou jít studenti k promoci v Praze.

Částka za studium je takřka symbolická. „Platí se většinou 300 korun na semestr za to má každý písemné podklady k tématu a drobné občerstvení," uvedla ředitelka.

A co mohou zájemci studovat? Tentokrát to bude 'Kouzelná geometrie'.

„Zájemci o VU3V, i mimochebští, mohou přijít 6. února v 8 hodin do naší půjčovny pro dospělé, kde se dozvědí podrobnosti," dodala s tím, že podrobnosti lze najít také ne webu http://e-senior.czu.cz nebo je možné si vyžádat další informace přímo v knihovně na e-mailu info@knih-cheb.cz nebo telefonním čísle 354 422 368-9.